Bonuspolicy

Vi kan då och då komma att erbjuda bonusar och andra särskilda erbjudanden (inklusive, men inte begränsat till, spelbonusar eller kuponger för gratis spel eller vinstökning) vilka faller under denna bonuspolicy, Användaravtalet (i den utsträckning det är tillämpligt för dig) och eventuella särskilda villkor som gäller för just det erbjudande som görs tillgängligt för dig (“Kampanjvillkoren”). I det fall det förekommer motstridigheter mellan villkoren i denna bonuspolicy, Användaravtalet och/eller Kampanjvillkoren (i den utsträckning villkoren är tillämpliga för bonusen eller det särskilda erbjudandet) ska den följande företrädesordningen gälla: (i) Kampanjvillkoren, (ii) denna bonuspolicy, (iii) Användaravtalet.

 1. Vänligen återfinn ett urval av 888sport's kampanjer och erbjudanden här.
 2. 888sports bonuskampanjer finns tillgängliga för alla våra medlemmar (om inget annat anges i Kampanjvillkoren eller relaterad kommunikation) men är dock begränsande enligt det följande:
  • Bonuserbjudanden är begränsade till en (1) spelare per hushåll även om det finns fler än en dator på adressen. En användares identitet fastställs baserat på alla, eller en kombination, av de följande uppgifterna: namn, postadress, e-postadress, IP-adress, kredit/betalkortsnummer, dator och eventuella andra former av identifikation som kan krävas.
 3. Om du har ett väntande meddelande i webbplatsens kassafunktion angående din senaste spelaktivitet förbehåller vi oss rätten att återkalla din rätt att delta och/eller fortsätta att delta i en kampanj. Under sådana förhållanden ska alla bonusar och/eller andra förmåner som du har fått och/eller har rätt att få enligt en kampanj anses ha förverkats av dig.
 4. Registreringskampanjer och erbjudanden avseende din första insättning kan inte kombineras med några andra liknande erbjudanden.
 5. Vi kan komma att återkalla, ställa in eller göra ändringar i en kampanj, när som helst och av vilken anledning som helst. Om vi gör det kommer eventuella bonusar som du har beviljats före detta fortfarande att vara giltiga i enlighet med de villkor som gällde vid tidpunkten då de beviljades.
 6. Uttag av pengar: Vänligen se vår uttagspolicy för mer information om hur du tar ut pengar.
 7. I undantagsfall kan 888 komma att avsluta kampanjer eller ställa in bonusar eller specialerbjudanden före utgången av den angivna perioden eller förlänga perioden för en kampanj, en bonus eller ett specialerbjudande, t.ex. på grund av säkerhetsproblem eller bonusmissbruk.

Gratis satsningskuponger (“Free Bet Tokens”):

De följande villkoren gäller för gratis satsningskuponger:

 1. Om ingenting annat anges i de tillämpliga Kampanjvillkoren kan en gratis satsningskupong inte användas för vadslagning som “går åt båda håll” eller är en del av ett “system”.
 2. En gratis satsningskupong måste användas i sin helhet och kan inte delas upp för att göra ett antal mindre satsningar.
 3. Medlemmens satsningsbegränsningar gäller också för användningen av gratis satsningskuponger.
 4. Satsningar som gjorts med gratis satsningskuponger går inte att användas tillsammans med vår garantifunktion för “bästa odds”.
 5. Värdet på gratis satsningskupongerna kommer inte att inkluderas i vinster som härrör från användningen av kupongerna.
 6. En gratis satsningskupong får inte: (i) bytas ut mot, eller omvandlas till kontanter, (ii) kombineras med andra gratis satsningskuponger för att skapa en gratis satsningskupong med ett högre värde, eller (iii) överföras till någon annan spelare.
 7. En gratis satsningskupong går inte att kombinera med satsningar för riktiga pengar.
 8. Du kan inte använda en gratis satsningskupong i kombination med en vinstboostkupong.
 9. Om inget annat anges i de tillämpliga Kampanjvillkoren, kommer värdet på gratis satsningskuponger att löpa ut sjuttiotvå (72) timmar efter att de har krediterats till ditt konto. Oanvända gratis satsningskuponger kommer att tas bort från kontot efter denna period.

Vinstboostkuponger (“Profit Boost Token”):

De följande villkoren gäller för vinstboostkuponger:

 1. Du kan inte använda en vinstboostkupong för satsningar i kombination med en gratis satsningskupong.
 2. En vinstboostkupong får inte: (i) bytas ut mot, eller omvandlas till kontanter, (ii) kombineras med andra vinstboostkuponger för att skapa en vinstboostkupong med ett högre värde, eller (iii) överföras till någon annan spelare.
 3. Satsningar som gjorts med användning av vinstboostkuponger kan inte “inkasseras” (en satsning kan inte avslutas innan den ursprungliga satsningen du gjorde avslutats).
 4. Satsningar som gjorts med vinstboostkuponger går inte att användas tillsammans med vår garantifunktion för “bästa odds”.
 5. Om inget annat anges i de tillämpliga Kampanjvillkoren, kommer värdet på vinstboostkuponger att löpa ut sju (7) dagar efter att de har krediterats ditt konto. Oanvända vinstboostkuponger kommer att tas bort från kontot efter denna period.
 6. Medlemmens satsningsbegränsningar gäller också för användningen av vinstboostkuponger.
 7. Om inget annat anges i Kampanjvillkoren tillämpas ett övre maximalt vinstbelopp på 50 000 kr för vinster som genererats med användning av vinstboostkuponger.
 8. Efter 888sports verifikation och i enlighet med Användaravtalet kommer ytterligare vinster från satsningar av riktiga pengar som förstärkt med vinstboostkuponger att betalas ut till spelarens kontantkonto efter att vadslagningen har avslutats.
 9. För mer information om hur du löser in dina vinstboostkuponger vänligen klicka här.

Bonuspengar:

 1. Vissa satsningskrav gäller för alla välkomstbonusar, vilket innebär att du måste göra satsningar som uppgår till en viss totalsumma för att kunna ta ut bonuspengar och eventuella vinster som hör ihop med dessa.
 2. Om inget annat anges i gällande Kampanjvillkor kan välkomstbonusar och eventuella vinster som härrör från dessa tas ut först efter att ett belopp på totalt minst åtta (8) gånger det ursprungligen mottagna bonusbeloppet har satsats. Exempelvis om du vill ta ut en bonus på 10 kr och relaterade vinster måste du satsa minst 80 kr innan alla krav för bonusen har uppfyllts.
 3. Om inget annat anges i de gällande Kampanjvillkoren kommer alla bonusar (och alla eventuella tillhörande vinster) att upphöra efter sextio (60) dagar från det att bonusen har beviljats. Det innebär att du måste uppfylla gällande satsningskrav inom sextio (60) dagar från det att bonusen har beviljats, annars förlorar du bonusen och eventuella tillhörande vinster.
 4. Om du försöker ta ut pengar från ditt konto utan att alla satsningskrav för en bonus har uppfyllts kommer den tillämpliga bonusen (och tillhörande vinster) att annulleras vid uttaget.

välkomstbonus

Nedan följer villkoren för kampanjen "500 % välkomstbonuserbjudande" ("kampanjen") för www.888sport.se ("webbplatsen"). Kampanjen organiseras av Sweden Limited. Ditt deltagande i denna kampanj ska anses utgöra ditt fullständiga godkännande av bestämmelserna nedan.

Allmänna villkor

 1. Erbjudandet gäller fram till den 31 december 2019 kl 23:59 GMT ("kampanjperioden"). I undantagsfall kan företaget avsluta kampanjen före slutet av kampanjperioden, inklusive utan begränsning om det krävs av säkerhetsskäl, för att uppfylla gällande lag eller förordning, på grund av missbruk eller om kampanjen av någon annan anledning inte kan genomföras på det sätt som anges på grund av exceptionella omständigheter.
 2. Ingen person under 18 års ålder får delta i denna kampanj.
 3. Av säkerhets- och verifieringsskäl förbehåller vi oss rätten att begränsa deltagandet i denna kampanj till (i) ett per hushåll, (ii) ett per datorterminal, (iii) ett per mobilenhet, (iv) ett per e-postadress och (v) ett per betalningsuppgifter.
 4. Om du har ett väntande meddelande i webbplatsens kassa angående din senaste spelaktivitet förbehåller vi oss rätten att återkalla din rätt att delta och/eller fortsätta att delta i denna kampanj. I sådana fall ska alla bonusar och/eller andra förmåner som du har fått och/eller har rätt att få enligt denna kampanj ha förverkats av dig.
 5. Denna kampanj är endast avsedd för hobbyspelare och företaget kan begränsa möjligheten för medlemmar att delta i kampanjen.
 6. Medlemmar som gör insättningar med Neteller eller Skrill kommer inte att vara berättigade till denna kampanj.
 7. Vi förbehåller oss rätten att undanhålla eller återkalla bonus och andra förmåner som beviljats enligt dessa villkor och vinster genererade från dessa om de är felaktigt krediterade eller missbruksmönster upptäcks. Det innefattar olika utfall på samma marknad.
 8. Ingen av våra tjänstemän, chefer, anställda, konsulter eller agenter eller något annat företag inom vår företagskoncern eller våra leverantörer, säljare eller white label-partner har rätt att delta i kampanjen. Denna begränsning gäller även anhöriga till sådana personer och med "anhörig" avses här en make/maka, sambo, förälder, barn eller syskon.
 9. Vi kan ändra dessa villkor, inklusive utan begränsning om det krävs av säkerhetsskäl, som ett resultat av exceptionella omständigheter som ligger utanför vår kontroll eller som en följd av ändringar i gällande lagar eller förordningar.
 10. Alla priser, bonusar, kampanjerbjudanden och andra förmåner enligt dessa villkor samt eventuella vinster som har genererats genom satsning av något av det ovanstående, kommer att annulleras vid uttag om något av de gällande villkoren inte har uppfyllts fullt ut.
 11. Du samtycker härmed till dessa villkor som reglerar kampanjen, tillsammans med "användaravtalet", som inkluderar men inte är begränsat till "bonuspolicyn".
 12. Det belopp som du kan ta ut från ditt konto är föremål för lägsta och högsta nivåer. Om din uttagsbegäran avser ett lägre belopp än det tillåtna kommer pengarna att återbetalas till ditt bankkonto. Du kan hitta information om lägsta och högsta uttagsgränser i "uttagspolicyn".

  Berättigande till deltagande
 13. Denna kampanj är endast tillgänglig för nya medlemmar som är bosatta i Sverige och som (i) har avslutat registreringsprocessen på webbplatsen, lämnat fullständig, sanningsenlig och korrekt information i samband med detta, inklusive utan begränsning i fråga om e-postadress och betalningsuppgifter, (ii) ännu inte har gjort sin första insättning och (iii) har valt att delta i denna kampanj genom den målsida som dessa villkor är länkade till.
 14. Medlemmar som utnyttjar denna kampanj kommer inte att ha rätt att utnyttja några andra bonuserbjudanden för webbplatsen. Dessutom ska medlemmar som har utnyttjat ett annat första insättningserbjudande för webbplatsen inte ha rätt att utnyttja denna kampanj, om inte annat anges. Du får inte kombinera detta välkomsterbjudande med någon annan typ av välkomsterbjudande eller första insättningserbjudande som tillhandahålls av webbplatsen.

  Kampanjen – 500 % välkomstbonus
 15. 500 % matchning av din första insättning upp till 500 kr. Bonusen kommer att tillämpas på berättigade konton/medlemmar, direkt till spelarens bonuskonto vid insättningen.
 16. Medlemmar kan hämta bonusen, efter att insättningen är genomförd, via länken som dyker upp efter inloggning på kontot.
 17. När bonusen har tillämpats på berättigade konton/medlemmar kommer bonuspengarna alltid att användas först när du satsar.
 18. För att bonusbeloppet ska regleras måste det satsas totalt åtta gånger med ett totalt odds på 1,8 eller högre. Kvalificerande insatser måste regleras för att räknas mot satsningskraven.
 19. Endast sportspel räknas mot satsningen.
 20. Kvalificerande insatser måste göras individuellt på spelkupongen.
 21. Uttagna och ogiltiga insatser räknas inte mot satsningen.
 22. När bonusen har aktiverats kan du inte ta ut pengar förrän bonussatsningen har reglerats i sin helhet.
 23. Alla satsningar måste regleras inom 60 dagar. Om satsningen inte har reglerats inom denna tidsperiod förverkas alla bonusar och vinster som är föremål för satsningar.
5.50.0
Vi använder cookies för att ge dig en personlig upplevelse & reklam. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår cookiepolicy. Läs mer här.