Nedan följer villkoren för kampanjen "100 % välkomstbonuserbjudande" ("kampanjen") för www.888sport.se ("webbplatsen"). Kampanjen organiseras av Sweden Limited. Ditt deltagande i denna kampanj ska anses utgöra ditt fullständiga godkännande av bestämmelserna nedan.

Allmänna villkor

 1. Erbjudandet gäller fram till den 31 december 2020 kl 23:59 GMT ("kampanjperioden"). I undantagsfall kan företaget avsluta kampanjen före slutet av kampanjperioden, inklusive utan begränsning om det krävs av säkerhetsskäl, för att uppfylla gällande lag eller förordning, på grund av missbruk eller om kampanjen av någon annan anledning inte kan genomföras på det sätt som anges på grund av exceptionella omständigheter.
 2. Ingen person under 18 års ålder får delta i denna kampanj.
 3. Av säkerhets- och verifieringsskäl förbehåller vi oss rätten att begränsa deltagandet i denna kampanj till (i) ett per hushåll, (ii) ett per datorterminal, (iii) ett per mobilenhet, (iv) ett per e-postadress och (v) ett per betalningsuppgifter.
 4. Om du har ett väntande meddelande i webbplatsens kassa angående din senaste spelaktivitet förbehåller vi oss rätten att återkalla din rätt att delta och/eller fortsätta att delta i denna kampanj. I sådana fall ska alla bonusar och/eller andra förmåner som du har fått och/eller har rätt att få enligt denna kampanj ha förverkats av dig.
 5. Denna kampanj är endast avsedd för hobbyspelare och företaget kan begränsa möjligheten för medlemmar att delta i kampanjen.
 6. Medlemmar som gör insättningar med Neteller eller Skrill kommer inte att vara berättigade till denna kampanj.
 7. Vi förbehåller oss rätten att undanhålla eller återkalla bonus och andra förmåner som beviljats enligt dessa villkor och vinster genererade från dessa om de är felaktigt krediterade eller missbruksmönster upptäcks. Det innefattar olika utfall på samma marknad.
 8. Ingen av våra tjänstemän, chefer, anställda, konsulter eller agenter eller något annat företag inom vår företagskoncern eller våra leverantörer, säljare eller white label-partner har rätt att delta i kampanjen. Denna begränsning gäller även anhöriga till sådana personer och med "anhörig" avses här en make/maka, sambo, förälder, barn eller syskon.
 9. Vi kan ändra dessa villkor, inklusive utan begränsning om det krävs av säkerhetsskäl, som ett resultat av exceptionella omständigheter som ligger utanför vår kontroll eller som en följd av ändringar i gällande lagar eller förordningar.
 10. Alla priser, bonusar, kampanjerbjudanden och andra förmåner enligt dessa villkor samt eventuella vinster som har genererats genom satsning av något av det ovanstående, kommer att annulleras vid uttag om något av de gällande villkoren inte har uppfyllts fullt ut.
 11. Du samtycker härmed till dessa villkor som reglerar kampanjen, tillsammans med "användaravtalet", som inkluderar men inte är begränsat till "bonuspolicyn".
 12. Det belopp som du kan ta ut från ditt konto är föremål för lägsta och högsta nivåer. Om din uttagsbegäran avser ett lägre belopp än det tillåtna kommer pengarna att återbetalas till ditt bankkonto. Du kan hitta information om lägsta och högsta uttagsgränser i "uttagspolicyn".
  Berättigande till deltagande
 13. Denna kampanj är endast tillgänglig för nya medlemmar som är bosatta i Sverige och som (i) har avslutat registreringsprocessen på webbplatsen, lämnat fullständig, sanningsenlig och korrekt information i samband med detta, inklusive utan begränsning i fråga om e-postadress och betalningsuppgifter, (ii) ännu inte har gjort sin första insättning och (iii) har valt att delta i denna kampanj genom den målsida som dessa villkor är länkade till.
 14. Medlemmar som utnyttjar denna kampanj kommer inte att ha rätt att utnyttja några andra bonuserbjudanden för webbplatsen. Dessutom ska medlemmar som har utnyttjat ett annat första insättningserbjudande för webbplatsen inte ha rätt att utnyttja denna kampanj, om inte annat anges. Du får inte kombinera detta välkomsterbjudande med någon annan typ av välkomsterbjudande eller första insättningserbjudande som tillhandahålls av webbplatsen.
  Kampanjen – 100 % välkomstbonus
 15. 100 % matchning av din första insättning upp till 100 kr. Bonusen kommer att tillämpas på berättigade konton/medlemmar, direkt till spelarens bonuskonto vid insättningen.
 16. För att kunna möta de gällande omsättningskraven, kommer inga riktiga pengar anses att bidra (delvis eller till fullo) till omsättningskraven, om inte uttryckligen begärt av oss.
 17. Tillgängliga medel kommer alltid användas före begränsade medel och saldot för båda kan ses under Mitt Konto.
 18. Samtliga bonustyper (inkl. Kuponger, relaterade vinster och ej tillgodoräknade bonusmedel) kan förverkas om du gör ett uttag.
 19. För att ta ut bonusen måste den omsättas åtta (8) gånger inom 60 dagar till ett ackumulerat odds på 1,8 eller högre.
 20. Kvalificerande insatser måste göras individuellt på spelkupongen.
 21. Uttagna och ogiltiga insatser räknas inte mot satsningen.
 22. När bonusen har aktiverats kan du inte ta ut pengar förrän bonussatsningen har reglerats i sin helhet.
 23. Alla satsningar måste regleras inom 60 dagar. Om satsningen inte har reglerats inom denna tidsperiod förverkas alla bonusar och vinster som är föremål för satsningar.
Vi använder cookies för att ge dig en personlig upplevelse & reklam. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår cookiepolicy. Läs mer här.